ფინანსური ინფორმაცია

საკრედიტო რეიტინგი: “B+/Positive/B”- Fitchrating; "B+/Stable/B" - Standard&Poors.


ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები

შემოსავლის ცვლილება (9M 2018) – 3.6% (დადებითი)

EBITDA Change (9M 2018) – 8.3% (დადებითი)

Adjusted EBITDA margin (9M 2018) – 39.0%მენეჯერული მიმოხილვა და ანალიზი


გადაზიდული ტვირთის რაოდენობა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სასაქონლო ოპერაციების მიხედვით (მლნ.ტ.)

ძირითდი ტვირთების გადაზიდვის დინამიკა, ტნ.

რეფ-სექციებით გადაზიდული ტვირთის რაოდენობა, ტნ.

გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობა, TEU


ფინანსური ანგარიშგებები


ევროობლიგაციების პროსპექტუსი

ევროობლიგაციები მეორად ბაზარზე:


Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.