ანაზღაურების კომიტეტი
მიხეილ გოგიშვილი (თავმჯდომარე)
ლევან სურგულაძე
ფრიდონ რუხაია

Copyright © 2018 Georgian Railway. All Rights Reserved.