აუდიტის კომიტეტი
კლიფორდ ისააკ (თავმჯდომარე)
მიხეილ გოგიშვილი
გიორგი უკლება

Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.